1 Slovenský čuvač - Databáze jedinců a chovatelských stanic

DATABÁZE JEDINCŮ A CHOVATELSKÝCH STANIC PLEMENE SLOVENSKÝ ČUVAČ

Databáze obsahuje kompletní dostupnou plemennou knihu od roku 1929 po současnost

  • Propagace jedinců je v této databázi zdarma

  • Každý majitel má možnost si zdarma aktualizovat informace o jedinci

  • Za pravdivost, aktuálnost a úplnost údajů o majiteli (spolumajiteli nebo držiteli) jedince, o výstavním a pracovním hodnocení, uvedených na kartě jedince, zodpovídá majitel

Aktuální informace o databázi:

  • Počet vložených jedinců: 18716

  • Počet vložených chovatelských stanic: 257

  • Počet vložených majitelů, spolumajitelů a držitelů: 1017

Zápis vrhů daného roku se provádí průběžně na základě hlášení chovatele.

Pokud chovatel není členem SCHSC, prosíme o kopii přihlášky vrhu, kde jsou jména štěňat s vyznačením zápisových čísel přidělených plemennou knihou (ideálně včetně čísel čipů) nebo vystavených PP plemennou knihou. V případě, že noví majitele štěňat žádají o zprostředkování zapsání v KARTĚ JEDINCE svého chovatele, je nutné současně doložit souhlas se zveřejněním osobních údajů nového majitele, který je možné stáhnout ZDE.

Majitelé, kteří neposkytli správci údajů souhlas se zveřejněním svých osobních údajů u konkrétního jedince, byli z databáze vymazáni. V případě, že mají zájem své údaje do databáze vrátit, je možné zaslat správci údajů souhlas se zveřejněním osobních údajů v databázi, který je možné stáhnout zde.

Naleznete - li chybu na již existující kartě jedince, máte doplňující informace nebo informace aktuálnější, kontaktujte nás na chov@slovensky-cuvac.biz.

FOTOGRAFIE, AKTUALIZACE ÚDAJŮ do databáze plemene zasílejte na e-mail: chov@slovensky-cuvac.biz.